Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
Icon Icon
1- Dự án hạ tầng kỹ thuật tiểu khu công nghiệp quận Hai Bà Trưng:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa điểm xây dựng: phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Quy mô: 30 Ha
- Tổng vốn đầu tư: 100 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập dự án đầu tư và thiết kế thi công kỹ thuật hạ tầng.
2- Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đền Lừ, TP Hà Nội:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Địa điểm xây dựng: quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội
- Quy mô: 23 Ha
- Tổng vốn đầu tư: 85 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON thiết kế kỹ thuật thi công
3- Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam sông Lam:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Gia Lách - Hà Tĩnh
- Địa điểm: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
- Quy mô: 38 Ha
- Tổng vốn đầu tư: 181 tỷ VNĐ.
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. Thiết kế kỹ thuật thi công.
4- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội:
- Chủ đầu tư: Công ty Cơ điện công trình- Sở Giao thông Công chính TP Hà Nội
- Địa điểm xây dựng: huyện Thanh trì, TP Hà nội
- Quy mô: 17 Ha
- Tổng vốn đầu tư: 105 tỷ VNĐ
Phạm vi công việc: HADECON JSC. thiết kế kỹ thuật thi công hạ tầng kỹ thuật công trình.
5- Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tập trung huyện Từ Liêm, TP Hà Nội:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
- Địa điểm xây dựng: Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
- Quy mô: 12 Ha XD hệ thống hạ tầng KT gồm: san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn, hệ thống cấp nước sạch, cấp điện, thông tin liên lạc, cấp gas…
- Tổng vốn đầu tư: 44,6 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. thực hiện thiết kế kỹ thuật thi công.
6- Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Tuy, TP Hà Nội:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Địa điểm xây dựng: phường Vĩnh Tuy, quận hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Quy Mô: 11Ha
- Tổng vốn đầu tư: 70 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. Thực hiện thiết kế kỹ thuật thi công.
7- Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Xuân la, quận Tây Hồ, TP Hà Nội:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các khu đô thị mới Hà nội
- Địa điểm xây dựng: phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Quy mô: diện tích 4,6 Ha
- Tổng vốn đầu tư: khoảng 30 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập quy hoạch chi tiết 1/500 và dự án đầu tư.
8- Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân Sống Hoàng, TP Hà Nội:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội
- Địa điểm xây dựng: quận Hai Bà Trưng, TP hà nội
- Quy mô: 1,2 Ha
- Tổng vốn đầu tư: 6 tỷ VNĐ
Phạm vi công việc: HADECON JSC. thiết kế kỹ thuật thi công hạ tầng kỹ thuật công trình.
9- Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân Cánh đồng Mơ, TP Hà Nội:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội
- Địa điểm xây dựng: quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội
- Quy mô: 2 Ha
- Tổng vốn đầu tư: 9 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. thiết kế kỹ thuật thi công.
10- Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây
- Địa điểm xây dựng: Xung quanh Hồ Tây, quận Tây Hồ, TP Hà nội
- Quy mô:
+ Gói thầu 7: từ Đầm Bẩy đến khách sạn Quảng Bá
+ Gói thầu 8: từ khách sạn Quảng Bá đến khách sạn Tây Hồ.
- Tổng vốn đầu tư: 65 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập báo cáo khả thi, khảo sát địa chất, thiết kế kỹ thuật Đường; Thoát nước mưa và nước thải; Tuy nen; Kè hồ; Cấp nước; Chiếu sáng đường dạo ven hồ; Bố trí cây xanh vỉa hè, các chi tiết cấu tạo ô đất trồng cây.
11- Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Trà Vinh (VIE/98/CO3):
- Chủ đầu tư: Tổ chức phát triển LHQ (UNDP) và Ngân hàng Thế giới (WB)
- Địa điểm xây dựng: Tỉnh Trà Vinh
- Quy mô: Nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn cho các xã thuộc tỉnh Trà Vinh, bao gồm: Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng các hạng mục: 4 Cầu dài 40m, rộng 2,2m; tại Thị xã đình An, Rạch Rửa;Thiết kế 10 trạm bơm nước công suất 50m3/ngày.trạm đáp ứng cho 800 hộ dân tại 10 làng; Xây dựng 10 lớp học tại xã Long Hiệp và 20 lớp học tại xã Nhi Cường và các đường nông thôn
Tổng vốn đầu tư: 2,2 triệu USD
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. thiết kế thi công, lập hồ sơ mời thầu và chọn thầu; giám sát thi công xây lắp và vận hành thử; soạn thảo sổ tay hướng dẫn quản lý vận hành và đào tạo cán bộ địa phương.
12- Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thị xã Đồng Hới:
- Chủ đầu tư: Công ty cấp thoát nước Quảng Bình
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Quy mô: Dự án này thuộc dự án thứ 2 về Cấp nước, về Vệ sinh cho các thành phố/ thị xã thuộc tỉnh.Khoản vay số ADB 1514-VIE (SF) của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); Là dự án đầu tư nâng cấp và xây mới hệ thống cấp thoát nước thị xã Đồng Hới lên 28.000 m3/ngày
- Tổng vốn đầu tư:17,6 triệu USD từ nguồn vay vốn của ngân hàng phát triển Châu Á
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. Cập nhật nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết và giám sát “Kế hoạch hành động táI định cư (RAP)”.
13- Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn:
- Chủ đầu tư: Công ty cấp thoát nước tỉnh Bình Định
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Quy mô: dự án là một công trình thuộc dự án thứ 2 về Cấp nước, về Vệ sinh cho các thành phố/thị xã thuộc tỉnh. Khoản vay số ADB 1514-VIE (SF) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Là dự án đầu tư nâng cấp và xây mới hệ thống cấp thoát nước TP Quy Nhơn lên 20.000m3/ngày
- Tổng vốn đầu tư: 14,5 triệu USD từ nguồn vay vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. cập nhật nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết và giám sát “ Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) “.
14- Dự án mở rộng hệ thống cấp nước sông Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 3:
- Chủ đầu tư: Công ty cấp thoát nước TP Hồ Chí Minh
- Địa điểm xây dựng: Nhà máy nước Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Quy mô: Mở rộng nhà máy nước Thủ Đức và Trạm bơm Hoá An, tăng công suất thêm 300.000m3/ngày
- Tổng vốn đầu tư: 91 triệu USD
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư)
và thiết kế sơ bộ.
15- Soạn thảo kế hoạch hành động tái định cư Dự án vệ sinh Việt Nam - Hạng mục Hải Phòng:
- Chủ đầu tư: Công ty cấp thoát nước Hải Phòng
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Hải Phòng
- Quy mô: Soạn thảo kế hoạch hành động tái định cư cho dự án, só hộ phải tái định cư là 85 hộ. Số hộ bị ảnh hưởng một phần là 295 hộ. Số hộ cần đào tạo là 400 hộ
- Tổng vốn đầu tư: 33.000USD
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. soạn thảo kế hoạch hành độngtái định cư: tất cả các hoạt động cần thiết liên quan đến kế hoạch hành động tái định cư của Dự án.
16- Tuyến ống nước chuyển tải nước sạch thứ 2 D=2400 Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh:
- Chủ đầu tư: Công ty cấp nước TP Hồ Chí Minh
- Địa điểm xây dựng: Thủ Đức-TP Hồ Chí Minh
- Quy mô: XD tuyến ống truyền tải nước sạch thứ 2 dài L=12,5Km, từ nhà máy nước Thủ Đức về nội thành TP Hồ Chí Minh
- Tổng vốn đầu tư: 45 triệu USD
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi, khảo sát địa chất và địa hình.
17- Quy hoạch hệ thống thoát nước lưu vực phía Tây - TP Hồ Chí Minh:
- Chủ đầu tư: Công ty thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh
- Địa điểm xây dựng: huyện Bình Chánh và 1 phần quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh
- Quy mô: XD khu liên hiệp xử lý chất thải rắn và tái chế vật liệu thu hồi , công suất 800 tấn/ ngày (600 tấn thải rắn và 200m3 bùn hầm cầu)
- Tổng vốn đầu tư: 20.000USĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập quy hoạch hệ thống thoát nước, số hoá bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước, khảo sát thuỷ văn, đo trắc ngang, trắc dọc hệ thống kênh rạch trong khu vực, khảo sát hiện trạng hệ thống cấp thoát nước.
18- Dự án cấp nước và vệ sinh thị xã Bến Tre:
- Chủ đầu tư: Công ty cấp thoát nước tỉnh Bến Tre
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Bên Tre-Tỉnh Bến Tre
- Quy mô: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm nước thô lấy nước mặt từ kênh và trạm xử lý nước mặt hiện có công suất 14.000m3/ngày; Xây dựng 9 giếng khai thác và trạm xử lý nước ngầm công suất 10.000m3/ngày; Xây dựng 2 hồ chứa 1000m3, 1 trạm tăng áp; Lắp đặt 55 Km tuyến ống truyền tải và phân phối nước có D 100-500mmm; Lắp đặt 15.000 đồng hồ đo tiêu thụ và cải tạo, xây dựng mới 10Km cống thoát nước có D 600-1.200mm.
- Tổng vốn đầu tư: 12 triệu USD từ nguồn vay vốn của ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
- Phạm vi công việc: HADECON soạn thảo, cập nhật nghiên cứu khả thi, lập dự toán, soạn thảo hồ sơ mời thầumua sắm thiết bị và xây lắp, lập đề cương và giám sát khảo sát địa hình, địa chất công trình, thiết kế kỹ thuật toàn bộ các hạng mục, giám sát kế hoạch hành động tái định cư của dự án.

19- Dự án cấp nước và vệ sinh thị xã Đông Hà:
- Chủ đầu tư: Công ty cấp thoát nước tỉnh Quảng Trị
- Địa điểm xây dựng: thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Quy mô: Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị xã Đông Hà từ 10.000m3/ngày lên 25.000 m3/ngày
- Tổng vốn đầu tư: 13,2 triệu USD từ nguồn vay vốn ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. soạn thảo, cập nhậ nghiên cứu khả thi, lập dự toán, soạn thảo hò sơ mời thầu mua sắm thiết bị và xây lắp, lập đề cương và giám sát khảo sát địa hình, địa chất công trình, thiết kế kỹ thuật toàn bộ các hạng mục, giám sát kế hoạch hành động tái định cư của dự án.

20- Dự án thu gom, xử lý và thoát nước TP Vũng Tàu (do CP Pháp tài trợ):
​- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thoát nước Vũng Tàu
- Địa điểm xây dựng: TP Vũng Tầu, TP Vũng Tầu, tỉnh Bà Rịa
- Quy mô: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải (công suất 20.000m3/ngày) áp dụng công nghệ bùn hoạt tính cho khu Nam TP; Xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu Bãi Dâu (công suất 500m3/ngày); Cải tạo mạng lưới cũ 47,2 Km với D=400- 2.000mm, cải tạo các hồ hiện hữu và 20 Km mương thoát nước
- Tổng vốn đầu tư: 301 tỷ VNĐ do CP Pháp tài trợ
Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập nghiên cứu khả thi và soạn thảo kế hoạch hành động tái định cư.
21- Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước TP Cần Thơ:
- Chủ đầu tư: UBND TP Cần Thơ
- Địa điểm xây dựng: TP Cần Thơ
- Quy mô: cải tạo 25 Km cống và 11 Km hệ thống kênh hiệ hữu; Xây dựng 14 Km cống mới và khu xử lý nước thải công suất 30.000m3/ngày
- Tổng vốn đầu tư: 185 tỷ VNĐ do CP Pháp tài trợ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kế hoạch hành động tái định cư.
22- Hệ thống xử lý nước thải Bình Hưng Hoà, TP Hồ Chí Minh:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý 415
- Địa điểm xây dựng: TP Hồ Chí Minh
- Quy mô: Xử lý nước thải trên diện tích rộng 36,5 Ha dựa trên công nghệ sinh học
- Tổng vốn đầu tư: 77 tỷ VNĐ do Chính phủ Bỉ tài trợ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập báo cáo nghiên cứu khả thi, điều tra kinh tế-xã hội và phỏng vấn các hộ bị ảnh hưởng, lập các phương án đền bù.
23- Cấp nước và vệ sinh thị trấn Phú Lâm, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án tỉnh Phú Yên
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn phú lâm, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
- Quy mô: Cải tạo nhà máy xử lý nước nâng công suất từ 10.000m3/ngày lên 28.000m3/ ngày, xây dựng trên 300 Km đường cấp nước sạch D=50-500mm, cải tạo 5 Km đường ống thoát nước D=1.000mmm, xây dựng 15 Km đường ống thoát nước D=600-1.500mm
- Tổng vốn đầu tư: 17,28 triệu USD
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ mời thầu và chấm thầu dịch vụ đo đạc, khảo sát và phân tích chất lượng nước, thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật các hạng mục của dự án.
24- Dự án nâng cấp và cải tạo hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (hợp tác với Công ty Kampsax International Pty-Đan mạch).
- Chủ đầu tư: Công ty cấp thoát nước Quảng Ninh
- Địa điểm xây dựng: Cọc 3, phường Hồng HảI, TP hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Quy mô: Nâng cấp và mở rộng 3 trạm xử lý nước hiện có, nâng tổng công suất lên 60.000m3/ngày; Lắp đặt khoảng 120 Km truyền tảI và phân phối nước D=100-600mm,; Xây dựng các trạm bơm tăng áp , các đài chứa và lắp đặt 16.000 đồng hồ vào nhà
- Tổng vốn đầu tư: 3,9 triệu USD
- Phạm vi công việc: HADECON JSC.tiến hành các cuộc điều tra kinh tế-xã hội trong hạng mục cấp nước; Tham gia chuẩn bị báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các khu vực có chôn lấp rác thải; Triển khai chiến dịch thông tin truyền thông và giáo dục cộng đồng về môi trường cho dân cư trong khu vực dự án; Phát triển năng lực cho các cấp chính quyền địa phương; Phát triển nguồn nhân lực cho Cty cấp nước Quảng Ninh: đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, áp dụng hệ thống kế toán bằng máy tính .
25- Dự án cấp nước sạch thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng:
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án hạ tầng du lịch Hải Phòng, TP Hải phòng
- Địa điểm xây dựng: huyện Cát Bà, TP Hải Phòng
- Quy mô: xây nhà máy xử lý nước 3.000m3/ngàyđêm ( khai thác nước ngầm,trạm xử lý và hệ thống mạng lưới cấp nước)
- Tổng vốn đầu tư: 30 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. thực hiện khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật thi công công trình.
26- Dự án phát triển nông thôn Nghệ An (NARUDEP):
- Chủ đầu tư: Chính phủ LUXEMBOURG
- Địa điểm xây dựng: các huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Con Cuông và Đô Lương tỉnh Nghệ An
- Quy mô: gồm 5 tiểu dự án:
+ Tiểu dự án 1: Xây dựng hệ thống tưới tiêu nước70 Ha tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An gồm: Xây dựng1 đập bê tông cốt thép cao 6m, Trạm điện, Kênh thoát nước, 4 Km đường dây hạ thế và trạm biến áp
+ Tiểu dự án 2: Xây dựng 5 hệ thống tưới tiêu nước 1.260 Ha tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An gồm: 5 trạm bơm, hệ thống đập đất, hệ thống Thuỷ lợi với hệ thống điện
+ Tiểu dự án 3: Xây dựng 2 hệ thống tưới tiêu 143 Ha tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An gồm: 2 đập đất với mỗi cái dài 200m và cao 10m; hai kè; hai hồ chưa nước; hệ thống kênh thoát nước, hệ thống thuỷ lợi
+ Tiểu dự án 4: Xây dựng trạm xử lý nước 1.000m-2.000m3/ngày và mộ hệ thống mạng lưới cấp nước dài 8,7 Km tại huyện Thanh chương;
+ Tiểu dự án 5: Lắp đặt mạng lưới điện nông thôn 35 KV cho 5 xã tại huyện Con Cuông với đường trục chính dài 4.504m và điện nhánh dài 5.361m và 4 trạm biến áp với tổng công suất 300KVA.
- Tổng vốn đầu tư: 7 triệu USD
- Phạm vi công việc: HADECON JSC.Quản lý dự án, điều tra, bổ xung và cập nhật nghiên cứư khả thi; Soạn thảo hồ sơ mời thầu thi công; Soạn thảo hồ sơ mời thầu công việc mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp các hạng mục; Hỗ trợ các Ban quản lý dự án trong việc chấm thầu và thương thảo hợp đồng; Giám sát thi công xây lắp và vận hành thử;
Soạn thảo các quy chế, sổ tay hướng dẫn quản lý vận hành và soạn thảo chương trình đào tạo & tăng cường năng lực cán bộ địa phương.
27- Khu xử lý chất thải rắn và tái chế vật liệu thu hồi Đa Phước - TP Hồ Chí Minh:
- Chủ đầu tư: Công ty Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh
- Địa điểm xây dựng: Đa Phước-TP Hồ Chí Minh
- Quy mô: Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn và tái chế vật liệu thu hồi, công suất 800 tấn/ngày ( 600 tấn chất thải rắn và 200m3 bùn hầm cầu)
- Tổng vốn đầu tư: 20.000USD
- Phạm vi công tác: HADECON JSC. soạn thảo, nâng cấp báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế sơ bộ.
28- Nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã Vĩnh Long, công suất 100 tấn/ngày:
- Chủ đầu tư: Công ty công trình công cộng Vĩnh Long
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Quy mô: XD hệ thống xử lý chất thải rắn công suất 100 tấn/ngày, cảI tạo bãi chôn lấp hiện hữu
- Tổng vốn đầu tư: 5,2 triệu USD do Chính phủ Thái Lan tài trợ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC.soạn thảo nghiên cứu khả thi, khảo sát địa chất-địa hình công trình, lập dự toán các hạng mục công trình, soạn thảo RAP ( điều tra xã hội học để đánh giá công suất, khả năng chi trả và yêu cầu đền bù, giải toả tái định cư ).

29- Xây dựng khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Thanh Trì, TP Hà Nội:
- Chủ đầu tư: Xí nghiệp môi trưpừng đô thị huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
- Địa điểm xây dựng: huyện Thanh Trì, TP Hà nội
- Quy mô: Xây dựng khu trôn lấp chất thải rắn 5 Ha, dự kiến thu gom 500m3 rác/ngày=225 tấn rác/ngày từ rác sinh hoạt của 200 cơ quan và 100 xí nghiệp
- Tổng vốn đầu tư: 90 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập báo cáo nghiên cứu khả thi

30- Khu xử lý rác thị xã Bắc Giang:
​- Chủ đầu tư: ban quản lý dự án thị xã Bắc Giang
- Địa điểm xây dựng: Khu đồi Đuôi Viềng, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, thị xã Bắc giang
- Quy mô: Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh ; Xưởng xử lý rác làm phân hữu cơ
- Tổng vốn đầu tư: 30,5 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập báo cáo nghiên cứư khả thi.
31- Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc.
- Chủ đầu tư: UNDP
- Địa điểm xây dựng: Yên Bái
- Quy mô: xây dựng 1 cầu, một số doạn đường, một số trường học và trạm cấp nước nông thôn
- Tổng vốn đầu tư: 2 triệu USD
- Phạm vi công việc: HADECON JSC.thiết kế bổ xung.
 
32- Dự án cấp nước sạch thị tứ chợ Gồm, huyện Phù Cát:
- Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát
- Địa điểm xây dựng: Thị tứ chợ Gồm
- Quy mô: 3000m3/ ngày đêm
- Tổng vốn đầu tư: 6 tỷ VNĐ
- Phạm vi công việc: HADECON JSC. lập dự án đầu tư, thiết kế.
33- Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu di dân tại tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa điểm xây dựng: Tổ 24,25 phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Quy mô: 11ha
- Tổng vốn đầu tư cho phần hạ tầng: 180 tỷ đồng.
- Phạm vi công việc: HADECON JSC., lập quy hoạch 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
34- Khu biệt thự biển và dịch vụ du lịch Anh Nguyễn – Nha Trang
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Anh - Nguyễn
- Địa điểm xây dựng: Đường Núi Chụt, Nha Trang, Khánh Hoà
- Quy mô: Công trình gồm 08 nhà SEAFRONT, quần thể khối khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế và 69 biệt thự biển
- Tổng vốn đầu tư:
- Phạm vi công việc thực hiện: HADECON JSC., thực hiện công việc thiết kế bản vẽ thi công.

Đối tác

border DT

tranh đá quý thiết kế web