Chính sách pháp luật
Icon Icon

Tính đến tháng 12 năm 2006, Công ty có 99 cán bộ công nhân viên, bao gồm:
12 Giáo sư, Tiến sỹ các chuyên ngành kỹ thuật.
04 Thạc sỹ kinh tế, kỹ thuật.
75 Kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân (kinh tế, luật, môi trường, xã hội...)
04 Kỹ thuật viên trung cấp.
04 Nhân viên sơ cấp.

Số cán bộ này đang công tác tại:
Trụ sở Hà Nội và các văn phòng đại diện: 74 người.
Chi nhánh HADECON JSC. tại thành phố Hồ Chí Minh: 25 người.

Đối tác

border DT

tranh đá quý thiết kế web