Sơ đồ tổ chức
Icon Icon

1- HADECON JSC. được chuyển giao công nghệ tư vấn quốc tế từ công ty COWI ( Đan Mạch); Các đơn vị của HADECON JSC. đều làm việc, sản xuất theo các Tiêu chuẩn cơ sở quy định thủ tục, trình tự, trách nhiệm của mỗi đơn vị, của Chủ nhiệm Dự án, Chủ trì bộ môn và của người tham gia. Trong hoạt động Tư vấn xây dựng, Cty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 để quản lý chất lượng các sản phẩm tư vấn xây dựng của mình;

2- Hơn 75% cán bộ của HADECON JSC. được đào tạo tại nước ngoài hoặc đã qua các khoá học tổ chức tại Việt nam về tư vấn xây dựng;

3- Các phần mềm của một số nước ( Mỹ, Canada, Úc, Đan Mạch...) và các phần mềm ưu việt của Việt nam được HADECON JSC. luôn áp dụng để Tính toán và Thiết kế thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng nhanh chóng, thống nhất, chất lượng và hiệu quả như các phần mềm sau:

+ Các phần mềm dự toán: Acitt, ESCON…

+ Các phần mềm kế toán: Olimpic, CADS, SAT…

+ Các phần mềm Kiến trúc: 3D Max, Photoshop…

+ Các phần mềm Kết cấu: Sap 2000, Etabs…

+ Các phần mềm Giao thông: NOVA THD 4.1….

+ Các phần mềm Cấp thoát nước: Loop, Enpanet… Do yêu cầu của sản xuất nên Trung tâm Công nghệ phần mềm của HADECON JSC. đã tự xây dựng để áp dụng trong sản xuất các phần mềm Tính toán và Thiết kế sau:

+ Phần mềm Thiết kế Kết cấu bê tông cốt thép theo TCXD 5574-1991.

+ Phần mềm Tính toán móng cọc theo TCXD 205-1998.

+ Phần mềm Thiết kế khung bê tông cốt thép (KKG).

+ Phần mềm Việt hoá tính ổn định mái dốc SLOPE/W

4- Toàn bộ công tác tư vấn ( Báo cáo kết quả khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thiết kế, quy hoạch, thẩm định...) được thực hiện trên máy điện toán;

5- Thiết bị khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, khảo sát thuỷ văn, nén tĩnh cọc hiện đại, phù hợp với các Tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế.

Cty có gần 100 máy tính, 02 máy Phôtcopy siêu tốc, 20 náy in Laser A4, 01 máy chiếu ( Projector ), một số máy tính xách tay và máy ảnh số để các Kỹ sư, Kiến trúc sư thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng.

Đối tác

border DT

tranh đá quý thiết kế web