Tài chính & chính sách xã hội
Icon Icon

Tài chính :

- Vốn điều lệ: 15 tỷ VNĐ;
- Doanh thu hàng năm (Từ 2002 trở lại đây): 12-16 tỷ VNĐ/năm.

Chính sách xã hội :

- CBCNV HADECON JSC. được hưởng Bảo hiểm Xã hội & Y tế và chế độ lao động theo đúng Bộ Luật Lao động Việt nam;CBCNV HADECON JSC. thường xuyên được tham gia các hoạt động mà chi phí từ quỹ phúc lợi của Cty như: nghỉ mát Hè hàng năm để nâng cao sức khoẻ cho người lao động, đi tham quan học tập, chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi CBCNV ốm đau, du lịch kết hợp trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và tổ chức các Seminar về kỹ thuật-nghiệp vụ để bồi dưỡng-nâng cao trình độ cho CBCNV...;

- HADECON JSC. tham gia công tác nhân đạo, các phong trào trợ giúp xã hội nhằm gíúp đỡ những sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, dân cư các vùng bị thiên tai: bão, lũ lụt...

- HADECON JSC. kiên trì xây dựng một nền văn hoá công ty lành mạnh và đậm tính nhân văn.

Đối tác

border DT

tranh đá quý thiết kế web