Tin trong ngành
Icon Icon
HADECON JSC hoạt động có hiệu quả và uy tín trong công tác tư vấn xây dựng
HADECON JSC hoạt động có hiệu quả và uy tín trong công tác tư vấn xây dựng
Time04/05/2017 13:51:14 PM

HADECON JSC hoạt động có hiệu quả và uy tín trong công tác tư vấn xây dựng, với các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường

Đối tác

border DT

tranh đá quý thiết kế web