Tin thị trường
Icon Icon
Ngành thép xuất sắc vượt lợi nhuận
Ngành thép xuất sắc vượt lợi nhuận
Time04/05/2017 11:43:55 AM

Triển vọng 2014 của HPG rất sáng sủa khi doanh thu và lợi nhuận năm 2014 sẽ tăng trưởng mạnh nhờ sản lượng tiêu thụ thép tăng, cùng với việc tăng tỷ lệ hạch toán Mandarin Garden.

Đối tác

border DT

tranh đá quý thiết kế web