Hoạt động chính
Icon Icon

TƯ VẤN - THIẾT KẾ XÂY DỰNG

HADECON JSC hoạt động có hiệu quả và uy tín trong công tác tư vấn xây dựng, với các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường, cụ thể là

• Lập nghiên cứu khả thi và tiền khả thi
• Lập thiết kế và dự toán các công trình thuộc các lĩnh vực nói trên với mọi qui mô
• Quản lý dự án
- Lập dự án
- Lập hồ sơ đấu thầu
- Tổ chức đấu thầu (quốc tế hoặc đấu thầu trong nước)
- Xác định khối lượng, giá trị và thực hiện việc thanh quyết toán
- Giám sát kỹ thuật trong quá trình xây dựng công trình
- Mua sắm thiết bị, vật liệu
- Quản lý chất lượng
- Tổ chức nghiệm thu, vận hành
- Đánh giá dự án

• Thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng dự án
• Thẩm định thiết kế
• Khảo sát địa chất công trình, thuỷ văn và trắc địa công trình
• Đánh giá và quản lý tác động qua lại của môi trường và xã hội đối với dự án
• Kiểm tra chất lượng công trình
• Tư vấn về việc ảnh hưởng và ngăn chặn những ảnh hưởng của việc xây dựng lên các công trình bên cạnh
• Tư vấn và thiết kế sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hoặc dỡ bỏ các công trình xây dựng
• Lập quy hoạch các đô thị, các khu công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp ...
• Lập các dự án và tư vấn các biện pháp bảo vệ môi trường

Đối tác

border DT

tranh đá quý thiết kế web